wachten...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Personenauto

Rijinstructeur (-trice) categorie B

Wij gaan met pensioen; derhalve is onderstaande tekst niet meer van toepassing.

Cursus en examen

Wat houdt de cursus in? Door middel van welke examens laat u zien dat u op de goede weg bent?
Hieronder een overzicht.

Fase 1: Verkeersdeelname
Theorie: Wet en regelkennis, verkeersveiligheid en rijprocedure.
Praktijk: Verantwoord rijden als bestuurder en verwoorden van taakprocessen.

Fase 2: Onderwijskunde
Theorie: Lesvoorbereiding
Theorie: Lesuitvoering en evaluatie

Fase 3: Autorijles geven
Praktijk
Stage: 40 uur onder begeleiding van een stagementor en als afsluiting het zelfstandig geven van een praktijkles.

Fase 1 en 2 mag u in willekeurige volgorde afronden. Elk resultaat is één jaar geldig. Voordat u aan fase 3 kunt beginnen moet u de examens van fase 1 en fase 2 behaald hebben.

Na het behalen van fase 1 en 2 krijgt u eerst praktijkinstructie en begeleiding van onze docenten op school over het geven van autorijlessen. Daarna volgt u minimaal 40 uur stage bij een rijschool. U krijgt hiervoor een stagepas welke één jaar geldig is. Bij deze stage-uren is de stagementor aanwezig. U houdt tijdens uw stage een portfolio bij. De stage rondt u af met een proef van bekwaamheid: het geven van een praktijkles. Een examinator van Ibki gaat tijdens deze rijles met u mee.De rijles geeft u in de voor u bekende omgeving van de stagerijschool. Heef u ook dit laatste examen met goed gevolg afgelegd dan bent u bevoegd om autorijles te geven!

Cursusdagen

De lessen voor fase 1 en fase 2 vinden plaats op de door u gekozen cursusdagen, met uitzondering van de rijvaardigheidstrainingen. De begeleiding tijdens fase 3 volgt u op één avond per week.

  • Avondopleiding: dinsdag en donderdag van 19.00 tot 22.00 uur
  • Zaterdagopleiding: zaterdag van 09.00 tot 15.30 uur
  • Spoedopleiding: dinsdag en donderdag van 09.00 tot 15.30 uur

Cursusduur totale opleiding (fase 1, 2 en 3)

De zaterdag- en de avondopleiding duren ieder 10 maanden; de spoedcursus kunt u al in 6 maanden afronden! Reguliere schoolvakanties Midden Nederland niet meegerekend.

Vooropleiding of geschiktheidstest

Om deel te kunnen nemen aan de examens, alleen mogelijk bij Ibki op diverse locaties, moet u een diploma kunnen overhandigen van tenminste VBO of MAVO of gelijkwaardig. Voor buitenlandse diploma's kunt u via ons een diplomawaardering aanvragen. Kunt u niet aan deze eis voldoen dan wordt u in staat gesteld een geschiktheidstest af te leggen. Heeft u hier vragen over neemt u gerust contact met ons op.

Kosten

Opleidingskosten

Fase 1, 2 en 3
Cursusgeld: € 4.190,-

Cursusgeld is inclusief: cursusboek, contactonderwijs, rijvaardigheidstrainingen, gebruik examenvoertuig tijdens het eerste examen fase 1b, examenvoorbereidingen en begeleiding bij de examens.

Stagekosten fase 3
Indien via ons opleidingsinstituut: € 500,-

Betalingsregeling cursusgeld fase 1 en 2

Bij inschrijving voldoet u € 599,-. Het resterende cursusgeld in 9 aaneengesloten maandelijkse termijnen van € 399,-.

De examenkosten dienen voor de examenaanvraag te zijn voldaan, de stagekosten fase 3 voor aanvang van deze fase.


Examenkosten exameninstituut IBKI

Fase 1 Verkeersdeelname
Theorie € 118,-
Praktijk € 205,50

Fase 2 Didactische voorwaarden
Theorie € 118,-
Theorie € 118,-

Fase 3 Bekwaam handelen in lessituaties:
Geven van een praktijkles € 447,-

Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

Schrijf je nu in! Begin met je nieuwe toekomst!